• http://www.bnlicensing.com/images/slideshow/NL_Asterix.png
     

Disclaimer

Deze website is eigendom van en valt onder het beheer van BN Licensing B.V. Alle teksten, logo’s, afbeeldingen en merken op deze website zijn onderwerp van auteursrecht en/of andere rechten van intellectuele eigendom van BN Licensing B.V. of een andere rechthebbende. Alle logo’s, afbeeldingen en merken werden geproduceerd met toestemming van de rechthebbende. Het gebruiken en downloaden van materiaal van deze website, met uitzondering van de aangeboden PDF files, is verboden. De informatie op deze website is met zorg samengesteld, maar BN Licensing B.V. garandeert niet dat de informatie volledig en juist is. BN Licensing B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website, noch voor fouten of onderbrekingen in het functioneren van deze website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. In het bijzonder garandeert BN Licensing B.V. niet dat u een overeenkomst kunt sluiten met BN Licensing B.V. of een rechthebbende. Deze website bevat links naar websites van derden waarover BN Licensing B.V. geen zeggenschap heeft. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. BN Licensing B.V. doet geen controles omtrent deze websites en de inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites.

Laatste Nieuws

Twitter

  • Amaury Sports Organisation
  • King Features Syndicate
  • Paws
  • Hearst Entertainment
  • Zorro Productions Inc.
  • Cybergroup Studios
  • On Entertainment